ჟურნალის არქივირება

ჟურნალი იყენებს უამრავ ბიბლიოთეკასა და საინფორმაციო ცენტრში გამოქვეყნებული შინაარსის განაწილებული საარქივო შენახვის სისტემას.

გარდა ამისა, ყველა ფაილი ინახება საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში (თბილისი, საქართველო)